Informacje o Glinance

Drukuj
Kategoria: Glinianka
Opublikowano GOK Przygodzice

Akwen "Glinianka" jest zlokalizowany przy ulicy Ceglanej w Przygodzicach. Zarządcą akwenu wraz z otoczeniem jest Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. Umowa użyczenia z właścicielem terenu - Gminą Przygodzice - wygasa w 2027 roku. 

 

Staw "Glinianka" Ceglana 8M,

63-421 Przygodzice

51.605257, 17.818028

 

 

Zarząd Sekcji Wędkarskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach:

Prezes: Przemysław Stawik

Z-ca prezesa: Marek Gorzyczka

Członkowie Zarządu: Łukasz Krawczyk, Michał Tomalak, Mariusz Jaszcz, Maciej Sroka, Rogowicz Damian, Wojciechowski Mateusz.

Kontroler stawu „Glinianka”: Marian Szyszka